UTBILDNING

UTBILDNING

Det finns olika former att anlita mig igenom gällande konsultation i form av undervisning. Jag har tidigare erfarenhet av att ha jobbat som lärare på gymnasienivå samt varit lärarstöd på universitetsnivå och även utbildare på flertalet yrkeshögskolor med utbildning inom byggbranschen. Det jag idag genom ineo. kan erbjuda er är möjligheten att anlita mig för undervisningsändamål för enstaka föreläsningar eller kurser med ett helhetsansvar för detta. Områdena som jag kan hålla undervsningar inom är många och varierande. Min erfarenhet från byggbranschen som konsult har givit mig en bred grund inom många områden inom branschen, det kan exemplevis handla om projektledning, att jobba som konsult, konstruktion, ingenjörsmetodik, att jobba i projekt, programvaror som används för modellering och beräkning, energi och miljö, hållbart byggande, ja listan kan göras lång. Finns inte det område som ni skulle vilja anlita mig inom bland det ovanstående går det självfallet att diskutera detta. Med denna erfarenhet tillsammans med mina akademiska utbildningar samt min erfarenhet som lärare kan jag idag erbjuda er helhetslösningar för era föreläsningar och kurser. Omfattning samt och innehåll arbetar vi fram tillsammans om det så önskas alternativt så tar jag ett helhetsgrepp om detta ifrån start till mål. Jag hjälper er att skräddasy den lösning som passar ändamålet som bäst.


Planering av framtida kurser inom olika ritprogram, klicka här för mer info.