REVIT

REVIT

AUTODESK REVIT


GRUNDKURS I AUTODESK REVIT


Följande moment ingår:

 • Överblick över programmet.
 • Förståelse för programmet upplägg.
 • Lära sig att använda de olika elementen för de olika disciplinerna som ingår i programmet.
 • Lära sig att lägga upp ett projekt.
 • Lära sig att lägga upp nivåer, sektioner, detaljer.
 • Lära sig att skapa ritningar.
 • Lära sig att göra enkla ritningar.
 • Använda sig av familjer och tillhörande bibliotek.
 • Kunna importera in dwg och bilder som underlag.
 • Tips och trix kopplat till byggbranschen.


Efter kursens avslut skall studenten kunna följande:

 • Ha förståelse för programmet upplägg och hantering utav det.
 • Göra enkla modeller med hjälp av programmet.
 • Göra enkla ritningar som kan användas i byggbranschen i form av bygglov, förfrågningsunderlag, bygghandlingar och relationshandlingar.


Programmet laddas ner från Autodesk Student, instruktioner skickas ut till berörda studenter inför kursstart.


Föreläsningar: Genomgång kombinerat med eget arbete och en uppgift till nästkommande föreläsningstillfälle.


Kurslitteratur: Kompendium som delas ut i samband med kursstart.


Pris: 18 000 kr inklusive moms.


Plats: Göteborg eller Jönköping, exakt plats förmedlas i samband med kursstart.

Vid minst 6 personer/kurs kan kursen utföras på valfri ort.


Tider: 1 gång/vecka under 5 veckors period varje gång kl.10.00-14.00 (inklusive 1 h lunch).


Examination: Inlämningsuppgift, godkänd inlämningsuppgift genereras i ett diplom efter avslutad kurs.


Anmäl dig här.