AUTOCAD

AUTOCAD

AUTODESK AUTOCAD


GRUNDKURS I AUTODESK AUTOCAD


Följande moment ingår:

 • Användargränssnitt & kommunikation med AutoCAD
 • Ritningshantering
 • Ritningsuppbyggnad
 • Lagerhantering
 • Skapa objekt
 • Redigera objekt
 • Hatch (mönster, skraffering)
 • Introduktion av block (symboler)
 • Introduktion av annotativa objekt (inklusive måttsättning & texter)
 • Instättning av externa referenser
 • Grunderna i layouthantering (förberedelser för & utskrift).
 • Tips och trix kopplat till byggbranschen.


Efter kursens avslut skall studenten kunna följande:

 • Ha förståelse för programmet upplägg och hantering utav det.
 • Göra enkla objekt med hjälp av programmet.
 • Göra enkla ritningar som kan användas i byggbranschen i form av bygglov, förfrågningsunderlag, bygghandlingar och relationshandlingar.


Programmet laddas ner från Autodesk Student, instruktioner skickas ut till berörda studenter inför kursstart.


Föreläsningar: Genomgång kombinerat med eget arbete och en uppgift till nästkommande föreläsningstillfälle.


Kurslitteratur: Kompendium som delas ut i samband med kursstart.


Pris: 15 500 kr inklusive moms.


Plats: Göteborg eller Jönköping, exakt plats förmedlas i samband med kursstart.

Vid minst 6 personer/kurs kan kursen utföras på valfri ort.


Tider: 1 gång/vecka under 5 veckors period varje gång kl.10.00-14.00 (inklusive 1 h lunch).


Examination: Inlämningsuppgift, godkänd inlämningsuppgift genereras i ett diplom efter avslutad kurs.


Anmäl dig här.