BIM

BIM


Vad är BIM?

BIM är ett begrepp som står ”Building information modelling” eller byggnadsinformationsmodellering. Med hjälp av BIM kan man under projekteringen skapa intelligenta modeller som underlättar och effektiviserar byggandet utav dem. Det kan handla om 3D, 4D, 5D, 6D och t.o.m. 7D. Under projekteringen väljer man hur intelligent modellen skall utföras. Med hjälp av tidsstyrning, kostnadsstyrning, samordningsintelligens samt möjligheten att bygga direkt utifrån en modell skapa ett intelligent underlag som underlättar för alla inom projektets ramar och inte minst skapar ett priseffektivt projekt för byggherren.


Varför BIM?

BIM medför bl.a. en bättre förståelse för koncept och färdig byggnad, en bättre samordning och därmed mindre fel i både projekterings- och byggskedet. Den bidrar även till en minskad tidsåtgång i byggskedet, då det mesta av kollisionerna som skulle ha kunnat uppstå under bygget redan är löst under projekteringen och dess samordning. Tid- och kostnadseffektivisering är ett självklart resultat av användandet av BIM under projektets alla skeden vilket också skapar en högre produktivitet och kvalitet. Samordningen som skapas inte bara genom att samordna modellen utan att samordna all erfarenhet och kvalitéer från samtliga inblandade i en och samma modell. Detta medför självfallet till en mer kvalitativ slutprodukt med hög nöjdhetsfaktor.


BIM kan skapas genom ett flertalet programvaror bl.a. Tekla Bimsight, Navisworks, Soliber m.fl. 


BIM på ineo. kan utföras i olika former och nedan finner ni olika alternativ som erbjuds, enkel, medel eller omfattande. Anpassningsmöjligheterna är många. Offert lämnas vid förfrågan för respektive projekt.

BIM på ineo.

ALTERNATIV 1 -ENKEL


Paket ENKEL omfattar närvaro och arbete i projekt på distans under projekterings- samt produktionsskedet.


* CAD samordning i 3D


* Kollionskontroller


* Närvaror i projekt på distans med kontroller och kontakt med projektörer för att eliminiera kollisioner på bygget.


* Kollisions PM i samband med varje kontroll.Pris: Enligt offert.

ALTERNATIV 2 -MEDEL


Paket MEDEL omfattar närvaro och arbete i projekt på distans med viss närvaro under projekterings- samt produktionsskedet. Samtidigt som samordningen av modeller omfattar fler parametrar för att tids- och kostnadstyra projektet.


* CAD samordning i 3D


* Kollionskontroller


* Samordningsmöte med projektörer på plats.


* Kollisions PM i samband med varje kontroll.


*Tids- och materialstyrning i projekt med hjälp av 3D.


*Granskningsmöte med kollisionskontroll i 3D.Pris: Enligt offert.

ALTERNATIV 3 -OMFATTANDE


Paket OMFATTANDE omfattar närvaro på plats i projektet. Kompletterande parametrar upp till 7D enligt önskemål.


* CAD samordning i 3D


* Kollionskontroller


* Samordningsmöte med projektörer på plats.


* Kollisions PM i samband med varje kontroll.


*Tids- och materialstyrning i projekt med hjälp av 3D.


*Granskningsmöte med kollisionskontroll i 3D.


*Samordning för att ta fram omfattande 3D modell med fullständiga uppgifter inkluderade i modeller som sedan skall kunna användas som bygghandling under produktionsskede.


*Kompletterande parametrar upp till 7D.Pris: Enligt offert.