FÖRETAG

FENG SHUI PÅ DITT FÖRETAG

Feng Shui på ditt kontor

Med hjälp av feng shui kan vi tillsammans skapa ett nytt energiflöde på ditt kontor som bidrar till ökad inspiration och kreativitet. Detta kommer i sin tur att skapa en atmosfär för dina medarbetare som ökar effektiviteten och produktionen för arbetet. Med enkla hjälpmedel som att möblera om, finjustera inredningen kan vi tillsammans skapa en arbetsmiljö så gynnar din verksamhet.

Skapar en miljö som ökar välmåendet och känsla av inspiration!

Med Feng Shui anpassad inredning kan vi skapa en miljö som ökar känslan av harmoni och välbefinnande för både medarbetare och kunder.

Enkla medel & ombyggnationer

En förändring baserad på Feng Shui kan handla om ombyggnationer interiört och exterlört eller en förändring med hjälp av enkla medel i form t.ex. växter, byte av färger på väggar och omöbleringar.


Harmoni, inspiration & kreativitet!

Att komma till en arbetsplats som skapar känsla av harmoni, inspiration och kreativitet bidrar inte bara till ökad effektivitet av dina medarbetare utan också en känsla av tillhörighet och vilja att bidra med det bästa till verksamheten. Där man trivs där vill man va!


Butik & resturang

Feng Shui baserad inredning kan bidra till ökat kundflöde till din butik eller resturang. Den kan även bidra till en miljö där dina kunder trivs och vill vara, detta i sin tur kan skapa en ökad försäljning. Enkla medel i befintlig inredning eller helomfattande ombyggnationer kan vara en av nyckelfaktorerna till att skapa rätt miljö för dina kunder.


Växt, vatten, eld, jord och metall

De fem elemten och byggstenarna växt, vatten, eld, jord och metall som skapar en Feng Shui inredning i din verksamhet.