INREDNING

INREDNING

Inredning är något som är viktigt för de flesta utav oss, för vissa mer än för andra. På ineo. är inredning en essentiell del av våran vardag. Det är viktigt att utföra inredning som vi tillsammans tror på. Några citorrja speglar ineo's koncept och även influenserar  arbetet som jag utför ser ni nedan.  Ta gärna en titt under "Privat miljö" och "Offentlig miljö" för att veta mer om hur jag arbetar.


Ett inredningsprojekt på ineo. börjar med att ni som kund har ett behov av förändring vad gäller inredningen. Denna förändring skapar vi tillsammans genom att först ha ett startmöte där vi går igenom en objektchecklista.


Inredningen skräddasyss och anpassas efter era behov och önskemål. Era visioner och önskemål styr projektet från start till mål. Självklart strävar jag alltid att hålla budget och tidplan för varje projekt. Nedan följer 3 olika paket för hur arbetet kan utföras.


Titta gräva också under rubrikerna privat miljö, offentlig miljö och inspiration för mer information. 

ALTERNATIV 1


Efter vårt analysmöte tar jag fram nedanstående material som ni sedan själva placerar ut och inreder. I det skriftliga PM framgår det hur ni ska inreda samt var allt skall placeras, vilket också framgår på planritningen och 3D vyn. Om ej planritning med mått finns tillgängligt mäter jag detta på plats. Analysmötet föredras att utföras på plats.


* Konceptplanscher (Kollage)

Plansch(er) med all möblering,  färgsättning och inredning. Här redovisas allt som skall ingå med bilder för att lättare kunna se den röda tråden samt se hur allt hänger samman.


* Planritning/3D vy

Planritning med alla möblering utplacerad skalenligt även 3D vyer tas fram för att visualiseras för att visa inredningen.


* Skriftligt PM

Beskrivning av hur inredningen skall utföras.


* Presentation

Presentation med er av materialet där jag förklarar för er arbetet samt svarar på eventuella frågor.


* Produktlista

Lista med alla produkter som skall köpas in samt inköpsställen.


*Allt samlat i en illustrerad katalog som lämnas över till er.Pris: Enligt offertALTERNATIV 2


Efter vårt analysmöte på plats tar jag fram nedanstående material. Jag köper in varor samt placerar ut dem och inreder. Ni får en nyckelfärdig produkt där det bara är att stiga in och njuta av den nya tillvaron. Krävs det eventuella hantverkare hjälper jag till att ta fram offerter till er. Jag hjälper även till att leda hela projektet från start till slut.


*Konceptplanscher (Kollage)

Plansch(er) med all möblering,  färgsättning och inredning. Här redovisas allt som skall ingå med bilder för att lättare kunna se den röda tråden samt se hur allt hänger samman.


*Planritning/3D vy

Planritning med alla möblering utplacerad skalenligt även 3D vyer tas fram för att visualiseras för att visa inredningen.


*Presentation

Presentation med er av materialet där jag förklarar för er arbetet samt svarar på eventuella frågor.


*Allt samlat i en illustrerad katalog som lämnas över till er.


Pris: Enligt offert

ALTERNATIV 3 -NÄTBASERAD


Ni skickar bilder/video på det rum som ni vill ha hjälp med, och även måtten på rummet. Därefter bokar vi in ett analysmöte på telefon. Detta genererar i en offert som presenteras till er. När offerten är godkänd tar jag fram nedanstående material som mails till er i PDF-format, alternativt utskrivet format skickat till er med posten om det så önskas. Ni ska sedan själva placerar ut och inreda. I det skriftliga PM framgår det hur ni ska inreda samt var allt skall placeras, vilket också framgår på planritningen och 3D vyn

  

*Konceptplanscher (Kollage)

Plansch(er) med all möblering,  färgsättning och inredning. Här redovisas allt som skall ingå med bilder för att lättare kunna se den röda tråden samt se hur allt hänger samman.

 

* Planritning/3D vy

Planritning med alla möblering utplacerad skalenligt även 3D vyer tas fram för att visualiseras för att visa inredningen.

 

* Produktlista

Lista med alla produkter som skall köpas in samt inköpsställen.

 

* Skriftligt PM

Beskrivning av hur inredningen skall utföras.*Allt samlat i en illustrerad katalog som lämnas över till er.Pris: Enligt offert