DIMENSIONERING
3D modell FEM 3D Analysis
Frame Analysis Beräkning
Frame Analysis Dimensionering

Jag behärskar och har en lång erfarenhet av flera programvaror, har även gått ett flertal utbildningar inom respektive program. Det program som jag använder mig utav I mitt arbete är följande:

Dimensionering

Frame Analysis

SB Balk

Colbeam

FEM 3D Analysis

Autodesk Robot


Beräkningar och dimensionering kan utföras i olika omfattning, allt ifrån enkla PM med dimensioneringlösningar och eventuella arbetsgångar till helhetsåtagande för projekt i form av 3D modellering i beräkningsprogram där dimensioneringen utförs och en beräkningsrapport upprättas och tillhandahålls.


All dimensioneringsarbetet arbetas fram med gällande normer och regler som grund i form av eurokoderna, samt att allt arbete granskas och kontrolleras innan leverans för att säkerställa kvalitén.