PROJEKT- & BYGGLEDNING

Projekt- & Byggledning

Varför projekt- & byggledning?


Med hjälp av en erfaren projekt- &byggledare säkras dina mål inom projektet. Genom en tydlig struktur mot uppsatta mål så som ekonomiska och tidsmässiga kan du känna dig trygg om att ditt projekt kommer att ledas fram med hög kvalitet.

Projekt- & byggledare blir den högra arm genom hela projektet med dina intressen i fokus. Projekt- & byggledare kan jobba inom byggprojekt under planering, projektering, produktion och ända fram till avslut och överlämning och kan vara ditt stöd och kommunikationskanal mot myndigheter och leverantörer.  Som kund väljer du själv vilken ansvarsnivå du vill lägga på din projekt- & byggledare.

Projekt- & byggledare på ineo.


Med flera års erfarenhet inom byggbranschen samt med flera års erfarenhet inom projekt- & byggledning kan vi bidra med den kompetens som krävs för just ditt projekt. Kompetens och erfarenhet inom hus- och anläggningsprojekt samt flertalet fördjupningskurser har vi en bred kompetensbas till förfogan.

På ineo. kan vi erbjuda kompetens och erfarenhet inom fölande:


 • Projekt- & byggledning av kommersiella fastigheter
 • Projekt- & byggledning av offentliga fastigheter
 • Projekt- & byggledning av offentliga fastigheter
 • Projekteringsledning
 • BIM samordning & ledning under projektering och produktion


Kunskaper och diplomeringar inom:


 • AMA
 • Entreprenadjurdik
 • BAS P & U
 • AB04
 • ABT06
 • ABK09


Samt upprätta:


 • Bygglov och bygglovsunderlag
 • Tekniska byggbeskrivningar
 • Rumsbeskrivningar
 • Allmänna föreskrfter